ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of สวัสดิ์ ธงไชย
ชี้แจงการสมัครสมาชิกใหม่
by สวัสดิ์ ธงไชย - Saturday, 2 August 2014, 5:25 PM
 

แจ้งผู้สมัครสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับ

  • ชื่อผู้ใช้ ถ้าเป็นครู/อาจารย์ ให้ใช้ชื่อของท่านเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นนักศึกษาให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาทั้ง 13 หลัก เนื่องจากอาจมีนักศึกษาจากวิทยาลัยใน อศจ. อุบลราชธานี เข้ามาเรียนด้วย
  • ชื่อ ใช้ภาษาไทย ถ้าเป็นครู/อาจารย์ กรุณาเติมคำว่า "ครู" นำหน้าชื่อนะครับ
  • e-Mail ให้ใช้อีเมลที่ใช้ได้จริงเท่านั้น เพราะระบบจะใช้อีเมลนี้ในการยืนยันการสมัครและใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อลืมรหัส
  • ครู/อาจารย์ที่สมัครแล้วและต้องการเพิ่มสิทธิเป็นผู้สอน กรุณาส่งอีเมลไปที่ elearn.utc1@gmail.com และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและวิชาที่สอนคร่าวๆ ครับ