ข่าวและประกาศ

 
 
MindPlus
คู่มือการสมัครและลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Moodle2.6)
by ครูชนินทร์ พบลาภ - Monday, 24 February 2014, 4:29 PM
 

Download คู่มือการสมัคร และลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ Moodle 2.6 ทางขวามือนี้ ครับ----->>>>>>>>
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ฯ วันที่ 7 มีนาคม 57 ที่ http://www.utc.ac.th/

http://elearn.utc.ac.th/moodle/login/signup.php?