ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of สวัสดิ์ ธงไชย
การเปิดอบรมการใช้งาน Moodle
by สวัสดิ์ ธงไชย - Thursday, 6 February 2014, 12:25 PM
 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดอบรมการใช้งานโปรแกม Moodle 2.6.1+ ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการเนื้อหาออนไลน์ (อีเลิร์นนิ่ง) ยอดนิยมในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ. ห้องประชุมบัวแดง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ชนินทร์ พบลาภ รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น

 
MindPlus
ตอบ: การเปิดอบรมการใช้งาน Moodle
by ครูชนินทร์ พบลาภ - Monday, 3 March 2014, 5:44 PM
 

ทำไม อาจารย์ ถึงสร้างรายวิชาไม่ได้ครับ