ตรวจสอบผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


นักเรียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของตนเองได้โดยการกรอกรหัสประจำตัวนักเรียนนักศึกษา และเมื่อทราบผลการสอบ (ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบ) นักเรียนสามารถทำการเข้าสู่ระบบ Atutor เพื่อเข้าสอบได้อีก....

ตรวจสอบ

ระบบตรวจสอบผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ


  


ผลการตรวจสอบ


E-Learning

เข้าทดสอบในระบบ E-Learning

Up to Date

We update dependencies to keep things fresh.

Made with Love

You have to make your websites with love these days!