Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของสวัสดิ์ ธงไชย
ชี้แจงการสมัครสมาชิกใหม่
โดย สวัสดิ์ ธงไชย - เสาร์, 2 สิงหาคม 2014, 5:25PM
 

แจ้งผู้สมัครสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับ

  • ชื่อผู้ใช้ ถ้าเป็นครู/อาจารย์ ให้ใช้ชื่อของท่านเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นนักศึกษาให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาทั้ง 13 หลัก เนื่องจากอาจมีนักศึกษาจากวิทยาลัยใน อศจ. อุบลราชธานี เข้ามาเรียนด้วย
  • ชื่อ ใช้ภาษาไทย ถ้าเป็นครู/อาจารย์ กรุณาเติมคำว่า "ครู" นำหน้าชื่อนะครับ
  • ...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(7 คำ)
 
Thinking & Execution
UTC Moodle
โดย ชนินทร์ พบลาภ admin - อาทิตย์, 29 มิถุนายน 2014, 4:37PM
 

 
Thinking & Execution
Download Add-in PDF
โดย ชนินทร์ พบลาภ admin - อาทิตย์, 29 มิถุนายน 2014, 8:46AM
 

Skip ประเภทของรายวิชา